Polityka Prywatności

Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.

Użytkownik ma prawo do wglądu w podane i inaczej udostępnione dane.
Użytkownik ma prawo do poprawiania i usunięcia danych.

Dane użytkownika udostępniane są jedynie stronom usługi: dostawcom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi przekazu pieniędzy.

Dane użytkownika nie są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych, nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w tym celu.

Pliki cookie służą do zapamiętywania odwiedzonych stron i ustawień użytkownika.

Informacje wywiedzione z plików cookie - w zanonimizowany sposób - służą do tworzenia statystyk.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań i wniosków związanych z przetwarzaniem danych - prosimy o niezwłoczny kontakt przez formularz kontaktowy.